stellenbosch-campus-career-day-april2016

STELLENBOSCH CAMPUS CAREER DAY EXCEEDS EXPECTATIONS

The annual career day is one set aside for students to gain valuable information regarding employers and the different working environments. This day also has the aim of enabling students to interact with prospective employers and agencies. Stellenbosch campus hosted their annual Career Day on 26 April 2016 and students and staff agreed that this is a valuable addition to the career guidance function.

The speaker of the day was a former student of Stellenbosch campus Hendrik Human and representatives from the famous Stellenbosch 360, Pentravel, Delheim, Protea Hotel Stellenbosch, BGR, BIBC, SARS and Cultural Care were also present. Students were given access to valuable industry information and had the opportunity to interact with the speakers and to ask questions pertaining to their study fields.

We would like to thank Ms. Angelique Botha (Career Guidance: Internal) for the coordination of this day. We believe students benefited from these sessions and are now even more motivated to make suitable career choices.

Stellenbosch kampus se beroepsdag oortref weereens verwagtinge

‘n Beroepsdag is ‘n dag wat uitgesit word sodat verskeie beroepe en arbeidsvelde fokus geniet. Hierdie dag het ook ten doel dat studente interaktief met voornemende werkgewers en agentskappe kan verkeer.

Stellenbosch Kampus het op 26 April 2016 hulle jaarlikse beroepsdag gehad en studente en personeel was dit eens dat hierdie ‘n waardevolle toevoeging tot die beroepsvoorligting funksie is. Die spreker van die dag was een van Stellenbosch kampus se oud-studente Hendrik Human en verteenwoordigers van die bekende Stellenbosch 360, Pentravel, Delheim, Protea Hotel Stellenbosch, BGR, BIBC, SARS en Cultural Care het studente op interaktiewe wyse kom voorberei vir die onderskeie beroepsvelde. Studente het eerstehandse inligting bekom en het die geleentheid gekry om met die sprekers op interaktiewe wyse te kommunikeer en vrae te stel.

Ons wil graag vir Me. Angelique Botha (Career Guidance: Intern) bedank vir die koördinering van hierdie dag. Ons glo studente het baat hierby gevind en is nou meer gemotiveerd om ingeligte beroepskeuses te maak.