Slangrivier_news-image

SLANGRIVIER-JEUG WIL DIE VERSKIL IN HUL GEMEENSKAP WEES

Inspirende tekens en voornemens in jeuggeledere het waarneembaar geword na ‘n besoek ‘n ruk gelede deur ‘n provinsiale Minister aan studente van Slangrivier om loopbaanontwikkeling en sosiale kwessies met hulle te bespreek.

Die doel van vermelde besoek deur Mnr Albert Fritz, Wes-Kaapland se Minister van Sosiale Ontwikkeling, was om die jeug te bemagtig en bloot te stel aan die moontlikheid van sakegeleenthede deur terugvoer van die gemeenskap – deur middel van die jeug – aan te moedig. Daar is ook fokus geplaas op die programme en inisiatiewe wat tans in die gemeenskap van stapel laat loop is en ‘n analise hieromtrent word ook tans gedoen. Hierdie programme beoog om studente bloot te stel aan verskillende geleenthede in hulle area om hul sodoende te bemagtig en ook opleidingsgeleenthede te identifiseer wat ontgin kan word.

Fritz het Boland Kollege genader om met die studente te kom praat oor beroepsontwikkeling en ook oor die verskillende kursusse wat hulle moontlik aan die Kollege kan loop. Me Grethe Conradie, Senior Klerk: Bemarking & Kommunikasie op die Caledon Kampus, het die studente toegespreek oor geleenthede wat ontgin kan word en derhalwe basies op hulle wag. Conradie sê dit was inspirerend om te besef en ervaar dat die jeug van Slangrivier graag ‘n verskil wil maak en Boland Kollege sien uit om hulle as toekomstige leiers op sy kampussse te kan ontvang.