boland-college-caledon-wil-inisiatief

CALEDON KAMPUS: NUWE INISIATIEF & DEPARTEMENT INGEHULDIG

Boland Kollege het in die afgelope paar jaar nuwe inisiatiewe en departemente op die been gebring om te verseker dat studente die beste opvoeding asook die beste geleenthede gebied word na die voltooiing van hulle studies. ‘n Onlangse toevoeging tot hierdie inisiatiewe is die WIL Departement (Work Integrated Learning). Die departement se doel is om studente van hulp te wees met plasing in sekere industrieë nadat studente hulle studies voltooi het.

Hierdie afdeling is ‘n stategiese prioriteit vir Boland Kollege. Studente word na teoretiese studies in die werksomgewing geplaas om prakties te kan toepas wat hulle geleer het.

Boland Kollege Caledon kampus het op 13 Februarie 2015 ‘n funksie gehou waarheen verteenwoordigers van die industrie, wat reeds studente by hulle geplaas het in die jare sedert die ontstaan van WIL, genooi is, sowel as voornemende maatskappye. Hierdie ontbyt het ten doel gehad om die industrieë te bedank vir die volgehoue plasing van studente asook om inligting rakende die proses deur te gee en voornemende vennote te motiveer om aan te sluit by hierdie inisiatief. Maatskappye wat reeds studente ingeneem het, is onder andere Agri Mega, Radio Overberg, ABAGOLD, verskeie hoërskole en laerskole, die Department van Gesondheid, Departement van Onderwys, die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse Polisiediens.

Die oggend is begin met ‘n verwelkoming wat deur Me Sugnét Sieberhagen (Kampusbestuurder) gelei is. Daarna het Me Wendy Adams (Vise Prinsipaal: Innovasie en Ontwikkeling) ‘n spreekbeurt gehad om aan die gaste die doel van WIL en die werksplasing prosedure te verduidelik. Mnr Eddie Johnson (Menslike Hulpbron Bestuurder: Agri Mega Bredasdorp) het hierna die kans gekry om vanuit die oogpunt van ‘n plasingsvennoot te praat oor die studente en die belangrikheid van samewerking tussen tersiêre instansies en industrie beklemtoon. Daarna het Me Gainore Gertse (voormalige student en tans die ontvangsdame van Boland Kollege Caledon kampus) ‘n inspirerende toespraak gelewer en ook beklemtoon dat daar wel vir studente werksgeleenthede na hulle studies is.

Na die formele verrigtinge het die gaste na die ingang van die Kollege beweeg waar die Vlak 3 en 4 Gemeenskapsveiligheid studente ‘n vlaghysing seremonie vir die gaste gedoen het. Na die hysing van die landsvlag kon die gaste na die saal beweeg vir verversings.

Ons bedank hiermee alle personeel en gaste wat die geleentheid bygewoon het en die funksie moontlik gemaak het. Indien enigiemand navrae het rondom werksplasing en moontlike internskappe vir studente kan u gerus vir Melanie Stevens by 028 212 3270 kontak.